NESTÁTNÍ INTERNÍ ODDĚLENÍ s.r.o.

Zdravotnická zařízení

Vnitřní lékařství

Interní všeobecná ambulance

  • komplexní diagnostika a následná léčba interních onemocnění.
  • zaměření na nemoci srdce, cév, štítné žlázy a zažívacího traktu.
  • máme k dispozici moderní přístrojové vybavení s možností kompletní diagnostiky včetně laboratorní.
  • ultrazvuková vyšetření a diagnostika pomocí magnetické rezonance.
  • tlakový Holter a vyšetření ledvin a ledvinných tepen u hypertoniků.
  • součástí prováděných vyšetření jsou i komplexní předoperační vyšetření s následnou předoperační přípravou, před každým typem operace.

Interní lipidová a metabolická ambulance

V lipidové a metabolické ambulanci se zaměřujeme na sledování a léčení nemocných se všemi typy poruch metabolizmu tuků. Nemocní s vysokými hladinami cholesterolu či triglyceridů v krvi mají obvykle zvýšené riziko vzniku aterosklerózy a z ní pramenících cévních onemocnění především infarktu myokardu, cévní mozkové příhody a dalších. 

Účel péče naší poradny je do značné míry preventivní a klade si za cíl, buď oddálit vznik cévních chorob, nebo jim úplně předejít. To se týká zejména pacientů s tzv. familiární hypercholesterolemií, která je podmíněna geneticky a pacientů, kteří mají zjištěné vysoké laboratorní hodnoty a zatím se u nich žádná z těchto chorob neprojevila. Ambulance se zabývá genetickým průkazem těchto odchylek a vyhledáváním celých rodin, které jsou rizikové z hlediska KV onemocnění.

EKG

EKG je velmi jednoduché, nenáročné a hlavně nebolestivé vyšetření, díky kterému má lékař přehled o elektrické aktivitě Vašeho srdce. Každý stah srdečního svalu je doprovázen vznikem slabého elektrického napětí, které se šíří až na povrch Vašeho těla, kde ho lze snímat EKG. Pokud někde v srdci dojde ke změně elektrické aktivity, může se lékař domnívat, že je Vaše srdce nemocné.


K vyšetření se můžete objednat na uvedených tel. číslech, na základě doporučení praktického lékaře, či jiného specialisty.

Telefonní kontakt

třída Svobody, Olomouc:
585 506 328, 585 506 329, 585 051 467
ordinační a provozní doba

Poliklinika Litovel:
585 341 551, 585 341 554
ordinační a provozní doba


Náš tým


Vedoucí lékař

Prim. MUDr. Antonín Gaja, CSc.
Olomouc, Litovel, Mariánské Údolí


Lékaři

MUDr. Rastislav Dudrik
Olomouc

MUDr. Blanka Gajová
Olomouc, Litovel

MUDr. Ondřej Bolek
Olomouc, Litovel

MUDr. Kateřina Juranová
Olomouc
MUDr. Jitka Pumprlová
         Olomouc
          MUDr. Jiří Pivoňka
               Olomouc


Sestry

Renata Majerová
Olomouc

Pavla Zatloukalová
Olomouc

Petra Nováková, DiS.
Olomouc

Michaela Uhlárová
Litovel


Sekretářky             Hana Tilšarová

                Olomouc

Ing. Věra Navrátilová
Litovel